wz

Šlechtění denivek - Denivky

denivky
Přejít na obsah

Šlechtění denivek

Křížení denivek - postup pro začátečníky
(Jiří Dudek - zpracováno z podkladů přednášky "O denivkách" pro Iris Hlučín únor 2001)

Denivky jdou velice snadně opylovat. Všechny části rostliny se kterými pracujeme jsou dostatečně veliké a dosti dobře se s nimi pracuje. Proto je postup při opylování denivek velice snadný.
Následný postup by měl začátečníkovi pomoci při nastartování křížení do doby než si vyvine své vlastní procedury a metody.

 • 1. Vybrání květin, které chceme křížit:
Profesionální šlechtitel má vždy mnoho důvodu jak a které si vybrat rostliny pro další křížení. Sleduje různé cíle a podle toho provádí výběr rostlin. Musí si však býti vědom, že prozatím existují dva druhy denivek a to diploidní a tetraploidní. Tyto po křížení mezi sebou dávají semeno, které neklíčí. U denivek nejsou triploidy jako u lilií. Diploidy od tetraploidu se dají těžko rozlišit (teraploidy bývají obvykle mohutnější, ale není to pravidlo), proto je dobře vědět už při nákupu zda se jedná o dipliod nebo tetraploid. Pro začátečníka doporučuji, aby si vybral pěkné a ty křížil opět s pěknými, které se mu líbí !!! Nejlépe však vybrat 2 až 5 denivek (např. s okem, lemem, kulatý tvar apod). S nimi opylovat pak všechny ostatní denivky !!! Tímto způsobem se dá určit, jak se chovají denivky, které pěstuji. V dalším případě se dají určit i diploidy a tetraploidy, které se podaří opylit mezi sebou jen v omezených případech.

 • 2. Jak dělat křížení
Uprostřed rozkvetlého květu denivky se nachází šest tyčinek a jeden pestík. Na konci tyčinek jsou prašníky, na kterých je pyl. Na konci pestíku je blizna, která má tvar korunky nebo může být i rozdělená na více části. Technika opylování spočívá v tom, že vezmeme pyl z jedné denivky (otce) a tento přeneseme na bliznu druhé denivky (matky). Pak by se měl provést záznam o křížení, abychom mohli porovnat co pracuje a co ne, ale není to nezbytné.

Co se mi osvědčilo: Pyl denivek mají rády pestřenky, takže obvykle po obědě jsou již většinou denivky bez pylu. POZOR !!! Pestřenky žerou i pyl z blizny, takže pokud se jedná o důležité křížení, je nutno kontrolovat.
Nejlépe je si udělat zásoby pylu!!! Mě se osvědčily malé ampulky z umělé hmoty, do kterých pyl sbírám pinzetou ráno. Ampuli označím druhem pylu, který se v ní nachází. Pyl nechám v ampulce na slunci oschnout. Ampulku nikdy nezavírejte, neboť pyl vždy obsahuje určitou vlhkost a v zavřené ampuli Vám, pokud nebyl dobře vysušen zplesniví. Je vhodné si ampule udělat nějaký podstavec, aby nedocházelo k jejich převrácení.
Takto vysušeným pylem můžete opylovat kdykoliv od rána do večera. Já to většinou provádím tak, že nasunu ampuli s pylem na bliznu, pořádně s ní zatřepu a pyl se vždy v dostatečném množství přenese na bliznu. Izolaci blizny jako u lilií u denivek neprovádím. Nejvhodnější denní doba k opylování je asi od 10 hod. před polednem po oschnutí rostlin, protože denivka kvete jeden den a pyl musí prorůst do semeníku. U některých denivek již blizna vyčnívá z poupat několik dnů před kvetením. Proto většinou večer opyluji již i tato poupata. A to tak, že s ampule vytáhnu pinzetou prašník a potřu jim vyčnívající bliznu. Pyl je většinou barevný, takže je dobře vidět, kolik jsme ho na bliznu dali. Já raději dávám více, kvůli pestřenkám, aby tam také něco nechaly.

 • 3. Značení provedených opylení
Nejlépe je si dopředu připravit velké množství barevných drátku dlouhých asi 5 cm. Osvědčil se mi drátek z telefonního kabelu. Barvu drátku přidělím určité ampuli s pylem a pak již jen jdu s jednou ampulí a barvou drátku a opyluji. Po každém opylení ihned pověsím pod konec květu na lodyhu drátek, který tam zatočím. Jde to docela dobře. V případě, že provádíme více kombinací křížení, již nevystačíme z drátky, musíme mít připraveno větší množství cedulek s umělé hmoty opatřených drátkem. Na ty pak uvedeme provedené křížení např. (Leonidas x Black Eye) a pověsíme stejným způsobem. Nepožívejte papírové cedulky, voda a slunko je za pár dní zničí a pak nebudete nic vědět!!!
Popisy na cedulky z umělé hmoty dělám měkkou tužkou. U denivek je značné množství nepovedených křížení a tak se Vám běžně stane, že za pár dní spadnou všechny květy. Nic se neděje, posbírám drátky a cedulky z nepovedených křížení a pokračuji znova. Popsané cedulky se dají lehce vyčistit mokrým hadrem a přípravkem MIO (tekuté mýdlo) nebo Realem. U křížení jen z drátkem označuji na cedulku matku i otce až při sběru semen.

 • 4. Úspěšné křížení
Z opylených denivek neodstraňujte zvadlé květy. Nechejte je až opadnou samy. Křížení mělo úspěch tehdy, jestli se bude v bodu, kde je připojený květ vyvíjet zelený lusk - semeník. Na konci tohoto lusku bývá obvykle ještě zbytek zvadlého květu. Tento neodstraňujte násilím, neboť je značně křehký a velmi snadno se i po lehkém doteku ulomí. Obyčejně spadne při větším nárůstu semeníku sám. Mnohdy se stává, že i když se zpočátku vytvoří semeník, po určité době přestane růst a přesto opadne. Některé denivky se opylí i samy, takže je možnost vyset i semena z volného zprašení.

 • 5. Sběr semen
Semena dozrávají v semeníku za 40 - 60 dní. Zralost semen se pozná to podle toho, že semeník začíná pukat. Já někdy zkouším semeníky trochu zmačknout, jestli jsou připraveny již pukat. Musíme je sklízet ve správnou dobu z pukajícího semeníku tak, aby se nám z něho nevysypaly. Pamatujte, že předčasně sklízená semena pravděpodobně nevyklíčí. Semena je nutno z pukajícího semeníku vybrat, označit druhem křížení a nechat je alespoň dva dny nechat oschnout v nějakém kelímku v místnosti. Potom je uložím do papírových sáčků i s patřičnou cedulkou.

 • 6. Výsev semen
Semena vysévám volně na záhon počátkem října. Udělám rýhu a vysévám do hloubky asi 3 cm. Řádky jsou od sebe vzdálené asi 15 cm. V následujícím roce mi vyklíčí zhruba 80% vysetých semen. Při výsevu v září vyklíčilo 70% semen.

 • 7. Závěr
Přeji všem hodně úspěchu v křížení, mnoho místa na semenáče. Pokud máte denivky hustě nasazené nepouštějte mezi ně neznalé návštěvníky zahrady. Jelikož jsou velmi křehké, ulámou Vám nejen květy, ale i mnoho semeníků.


______________________________________________________________________________________________________________

Zde předkládám návrh "Registrační list denivky", který vyhotovili Jiří Dudek ve spolupráci s ing. Zdeňkem Seidlem v roce 2001. Měl sloužit k registraci nových odrůd denivek v ČR. Bylo na něm jistě spousta práce a bylo by škoda ho nějak nevyužít. Každopádně dobře poslouží k základní orientaci v hodnocení denivek.

Úvod.
Vzhledem k tomu , že registrace v USA stojí mnoho peněz, připravil jsem ve spolupráci s ing.Zdeňkem Seidlem podmínky pro oblastní registr denivek. Základem jsou podmínky mezinárodního registru, který je veden v USA. Nenašel se však registrátor. Jelikož přibývá šlechtitelů, rozhodl jsem se tyto podmínky zveřejnit.

Registrační směrnice
Tyto instrukce, pravidla, všeobecné informace, pokyny a registrační procedury platí pro registraci denivek. Přihlašovatel klonu by měl žádat o registraci jen v tom případě, že získal klon k registraci vhodný.
______________________________________________________________________________________________________________
Poplatek za registraci jednoho kultivaru je : .... Kč
Každý vyplněný registrační list musí být opatřen datumem registrace.

Do registrační listu prosím uveďte všechny dostupné informace, které pomohou odlišit Váš registrovaný kultivar od ostatních. Vyplňujte čitelně, aby nedocházelo k chybám při registraci.

Předregistrace (rezervace) jména :
Poplatek za předregistraci jména je ..... Kč.
Žadatel vyplní v registračním listu požadované a náhradní jména, jméno přihlašovatele, adresu, datum.
Rezervovaná jména, pokud nebudou registrována do pěti let budou znovu uvolněna k použití a registrační poplatek propadne.
______________________________________________________________________________________________________________

Pokyny a vysvětlivky k vyplňování registračního listu


“Registrační list denivky – žádost o registraci “

Jméno
Vyberte jméno,které ještě nebylo použito.Pro případ, že by již uvedené jméno bylo použité, vyberte dvě náhradní jména, které pak budou při registraci použita v případě potřeby dle pořadí 1,2,.
Výběr jména se musí řídit pravidly stanovenými International Horticular code (v Mezinárodním zahradnickém kodexu). Použití jména musí doložit registrátor.

Nelze použít následující jména:
Jména žijících osob bez jejich písemného souhlasu nebo jména nedávno (do 10 let) zesnulých osob bez povolení příbuzných nebo jiné instituce.
Jména osob v následující formě adres nebo jejich ekvivalentů v jiných jazycích: Pán…,Paní ….,Slečna …, Sl …, .
Jména zahrnující číslice nebo symboly nebo různé formy interpunkce kromě apostrofu, pomlčky a tečky.
Zkratky a zkrácená slova, pokud to nevyžadují jazyková pravidla.
Latinská a polatinštěná jména.
Používání obchodní případně autorsky chráněných jmen, pokud se již dříve běžně nepoužívala.
Jemné odchylky od již zaregistrovaných jmen.
Jména obsahující více jak 3 slova, 10 slabik nebo 30 písmen.
Jména obsahující slovo “denivka” nebo “liliowec” apod.
Jména s přehnaným významem nebo neadekvátní jako “Nejtmavší červený”.
Jména přeložena z původního jazyka (přepsat do jiné abecedy pokud je třeba).
Jméno zkombinovaná z části druhových jmen rodičů.
Dříve zaregistrována jména mohou být znovu použita pokud (a) původně registrovaná denivka nabyla introdukována nebo distribuována pod tímto jménem (b) jméno se neobjevuje v pozdějších registracích jako rodič (c) pokud nový registrující doloží registrátorovi písemné prohlášení souhlasu od původního registrujícího.
Jména nebudou uvolněna jako zastaralá, pokud nebude neprokázáno, že už neexistuje ani kus a denivka nikdy nebyla použita jako rodič.

Číslo semenáče
Číslo semenáče je libovolný kód (nesmí mít podobné jméno jako kultivar), většinou pod jakým šlechtitel si vede ve své evidenci určitý semenáč (např.99/lebr)

Křížení
V případě,že jste křížení neprováděli sami, uveďte do kolonky “Jméno – křižitele “ zdroj semen.
Nejprve se uvede matka pak otec. Pro úplnost - matka je opylována denivka,otec je denivka, ze které byl použit pyl. Pro označení posledního provedeného křížení se použije velké X . Malé x je užívané ve všech dalších generacích.
První generace příklad : ( Leonidas X Black Eye)
Druhá generace příklad : ((Leonidas x Black Eye) X semenáč)
Třetí generace příklad : ( Monica Marie X (( Leonidas x ( semenáč x Big Rex)))

Výška rostliny
Uvádí se průměrná výška lodyhy od země po květ v cm.

Průměr květu
Změří se celý rozkvetlý květ. Upozornění !!! Podle velikosti květu bude denivka zatříděná jako miniatura při průměru květu do 7,5cm, jako malá při průměru květu od 7,5 cm do 11,5 cm, jako velká při průměru nad 11,5 cm a více. U spideru (pavouka) bude vysvětleno níže.

Větvení
Uvede se průměrné množství větví na lodyze

Počet poupat
Uvede se průměrný počet poupat na lodyze

Ranost
Stanoví se E – raná (early), M – střední (midseason), L - pozdní (late) podle ranosti pro třídu v níž je denivka registrována. Připište V – velmi je–li to nutné.

Remontace
Jestliže denivka remontuje tzn., že má opakované kvetení, uveďte symbol Re.

Typ květu
 • Single - jednoduchý
 • Double - dvojitý
 • Polytepalous - plnokvětý
 • Unusual form - neobvyklá forma
 • Spider – úzké tepaly
 • Spider varianta

Nejvíce denivek má šest plátků Single – jednoduché(normální), Double – Dvojité mají více než šest plátku, které se dodatečně mohou dělit a jevit jako trs uprostřed květu. Jsou také nazývané jako pivoňkovitý typ. Polytepalous – tato denivka má dodatečný celý tepal (sepaly i petaly) ve dvou tepalových závitnicích. Pro další vysvětlení denivky polytepalous mají více než normální tři sepaly (obvykle čtyři nebo pět) v krajní závitnici a více než než tři petaly (obvykle tolik kolik sepalů) ve vniřní závitnici. Unusual form - neobvyklá forma zahrnuje denivky neobvyklého tvaru, plátky jsou zkadeřené - zkroucené, vrstvící, lopatkovité (na konci značně širší jako kuchyňská stěrka). Účelem třídy je rozpoznat neobvyklé formy. Spider -plátky a kališní lístek jsou hodně delší v poměru k jejich šíří než u normální denivky. Spider má poměr minimálně 5 . 0 : 1 Spider varianta má poměr minimálně 4 . 0 : 1 a to až do 5 . 0 : 1

Ploidie
Označte zda se jedná o diploid nebo tetraploid.
Diploid x diploid = diploid
Tetraploid x tetraploid = tetraploid

Barevný typ
 • Self - tepaly jsou ve stejném barevném odstínu(jednobarevné). Barva tyčinek nebo jícnu může být jiná.
 • Blend - kombinace dvou barev se dělí na úseky. Petaly i sepaly jsou stejné. Barva jícnu může být jiná.
 • Polychrome – kombinace více barev např. růžová, levandulová, melounová, žlutá. Barva jícnu může být jiná.
 • Bitone - Petaly a sepaly se liší v barvě, odstínu nebo sytosti barvy - kombinace dvou tónů jedné barvy. Obrácený bitone má sepaly tmavší než petaly.
 • Bicolor – kombinace dvou různých barev např. červená a žlutá,Sepaly a petaly mají jinou barvu a odstín.Sepaly jsou světlejší,petaly tmavší.Obracený Bicolor – sepaly jsou tmavší,petaly světlejší.
 • Eyed or Banded – oko nebo prstenec.Mnoho denivek má nezvyklý charakteristický vzor nebo pásy tmavšího odstínu barvy ve spojení segmentu okolo jícnu. To nazýváme okem nebo prstencem.

Jestli je tmavý stín jenom přes petaly, je nazýván prstencem. Jestli jde přes sepaly i petaly je nazýván okem. Jestli je barva mdlá -bledší nebo lehce viditelná, jedná se o halo – světlý prstenec. Jestliže se část pruhu zprůhledněné barvy setká s jícnem, jedná se vodoznak.Eyezone – terč je oblast nebo zóna, kde se jícen setká s krajními částmi a není to oko, prstenec, světlý prstenec ani vodoznak.

Edged or Picoteed - obruby nebo lemy s jinou barvou. Oddělují barvy na okraji tepalů. Mohou mít také barvu oka, prstence pokud jsou u květu přítomny, nebo kolísavé odstíny z hlavní barvy, případně mohou být i dvoubarevné.

Oko, prstenec, světlý prstenec, vodoznak, terč, obruby a lemy pak výrazně zvyšují kontrast, proto je nutné popsat další charakteristické rysy (žebro, tečkování, poprach, atd.)

Hlavní barva květu

Barva petalů

Barva sepalů

Barva jícnu – hrdla
Nutno krátce vlastními slovy vyhodnotit barvu.Dlouhé popisy nejsou vhodné,používají se výhradně v nabídkových katalozích firem a šlechtitelů.

Vůně
Denivka bez vůně (O), denivka voní (fragrance= fr.), denivka hodně voní (very fragrance=v.fr.) .

Typ (doba) kvetení
Jsou tři typy kvetení :
 • Denní – normální kvetení (denní-diurnal = diu.)
 • Noční – tyto denivky se otevírají pozdě odpoledne nebo k podvečeru a zůstávají otevřené celou noc a zavřou se druhý den,(noční –noctural = noc.)
 • Prodloužené – zůstávají otevřené minimálně 16 hodin,jedná se většinou o kombinaci denního a nočního kvetení.(prodloužené – extended = ext.)

Listy – růst
Jsou tři typy růstu. Stále zelené – Evergreen (ev .), částečně zatahující – Semi – evergreen (sev). Spící (v zimě zatahující) – Dormant (dor.)

Tuhost plátků
Měkké , Středně tuhé, Velmi tuhé.

Textura – povrch tepalů. Žádná – hladká, mechovitost ,manšestr.

Zvlnění – okraje
Malé , Střední , Velké, Bublinovité

Zřasení
Malé , Střední ,Velké, Jehlicovité

Zvláštnosti
Uveďte o jakou vlastnost jde, případně ji podrobněji popište

Fotografie
V rámci registrace a pro snadnější přehled a zpracování jak registru tak i fotografické databáze je vhodné zaslat registrátorovi foto kultivaru, jež má být zaregistrován. Foto bude naskenováno a zaslané zpět při potvrzené registraci. Možno poslat i obrázek elektronickou poštou do velikosti 50 kb. Fota by neměly být v žádném případě upravovány pomocí Photo Editoru.

Introdukce
Itrodukce je nabídka rostlin k prodeji pro veřejnost. Vzhledem k tomu, že se registr teprve zakládá a v této souvislosti by bylo mnoho další práce s kontrolou sezmanů o introdukovaných odrůdách navrhujeme, že každá registrovaná denivka bude zároveň i v tomto roce šlechtitelem introdukována!!! (předpoklad, že je již dostatečně namnožena). Toto pravidlo platí dočasně do odvolání, než budou šlechtitelé schopni doložit introdukci nabídkovým seznamem.

Registrace – rok
Pro zaregistrování denivky v běžném roce je nutno odeslat registrátorovi registrační listy do 30.11. Registrační listy,které dojdou po 30.11. budou automaticky zařazeny k registraci v dalším roce.
Po provedené registraci obdrží žadatel “ Registrační certifikát” o rezervovaném jménu nebo o zaregistrovaném kultivaru.

Jiří Dudek březen 2001
(zpracováno dle American Hemerocallis Society)

Autor a správce webu Jiří Vampol jvampol@gmail.com

Stránky jsou určeny pro podporu pěstování denivek.Jsem sběratel - denivky neprodávám, pouze vyměňuji.

Návrat na obsah